Rabu, 07 Maret 2012

Tentang Akidah Akhlak


Pelajaran aqidah akhlak merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan disekolah formal dan merupakan rumpun mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI).
اهلا وسهلا